WalkingSense – Vernieuwing – Verandering – Versteviging

Stoppen met werken

… of wordt het toch langer doorwerken? Je weet in ieder geval zeker dat je zó niet verder wilt en voelt dat het anders kán. Tijdens een wandelcoachtraject begeleid ik je naar nieuwe persoonlijke ambities voor duurzame inzetbaarheid. Vernieuwen, veranderen of verstevigen? Verandering is dóen!

Mijn verstand zegt het één

Mijn gevoel zegt het ánder

Wandelcoaching geeft richting

WalkingSense – Wandelcoaching

WalkingSense ambitie-coaching helpt je bij het vormgeven van een ‘rijker’ leven. Dit bereik je met de volgende drie aandachtspunten.

Goed

  • Een goede zorg voor jezelf. Dit is de zorg gebaseerd op de natuurlijke behoeften van de mens.

Beter

  • Geen dag is hetzelfde en veranderingen horen bij het leven. Accepteer dat veranderingen bij het leven horen. Stel jezelf de vraag of iets in je huidige situatie beter kan: “Voldoet mijn leefstijl nog aan mijn huidige behoeften of kan het beter? “

Best

  • Wanneer je van tijd tot tijd je leefstijl onder de loep neemt en aanpast aan veranderende behoeften, dan ben je de beste versie van jezelf. Je blijft bewust meebewegen op de stroom van een ‘rijk’ leven.

Blijf meebewegen en geniet een ‘rijk’ leven.

WalkingSense bereikt haar doelen door een combinatie van coachingsactiviteiten. Deze activiteiten zijn zowel Indoors als Outdoors.

WalkingSense zet in op het vergroten van (zelf)kennis en het aanreiken van middelen tot zelfsturing en zelfontplooiing op voor jouw zinvolle vraagstukken in je huidige leefsituatie.

Achtergrondkennis en opdrachten worden digitaal aangereikt en je kunt hier in jouw eigen tijd op iedere plek mee aan de slag. Tijdens de coachingswandelingen wordt dieper ingegaan op wat jouw relevante vragen zijn. Waar liggen nu jouw échte behoeften en wat maakt dat jij deze nog niet om kunt zetten in concrete acties? Kortom, wat heb jij nodig om tot verbeterslagen te komen, waardoor je beter in jouw behoeften kunt voorzien?

Je krijgt handvaten aangereikt om belemmeringen aan te pakken en gaat deze oefenen in de praktijk. We bespreken jouw ervaring met de nieuwe aanpak, zodat deze ook daadwerkelijk een verbeterslag betekent. Uiteindelijk bepaal je zélf of je de nieuwe aanpak gaat doorvoeren of eventueel wil bijstellen.

Met het doorlopen van het coachingsprogramma wordt je in staat gesteld om na afloop het geleerde zelfstandig te blijven toepassen. Zo heb je geleerd om je bewust te worden waar je huidige behoeften liggen; jezelf daarbij vragen te stellen hoe hierin te voorzien; belemmeringen in beeld te krijgen en oplossingsgericht aan te pakken en aldoende verbeterslagen op te pakken en om te zetten in acties. Je wordt je eigen wandelcoach.