Visie van WalkingSense.nl

Zelfsturend – Zelf ontdekkend – Zingevend

Zelfsturend

De keuzes die jij dagelijks maakt bepalen je leefstijl en je levensgeluk. Dit kunnen kleine dagelijkse zaken betreffen die in jouw huidige leefsituatie van belang zijn, maar ook meer fundamentele keuzes zoals het werk dat je doet. Jij bent verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt en daarmee voor je eigen leefstijl en levensgeluk. Zorg dat je een goede coach bent en jezelf het best gunt.

Zelf ontdekkend

Jij leert ontdekken hoe je je probleemoplossend vermogen kunt vergroten door jezelf de juiste coachvragen te stellen tijdens een wandelcoachtraject.  Weet waar je goed in bent en wat nog beter kan. Ontdek nieuwe perspectieven. De natuur helpt een handje. Echt waar!

Zingevend

Iedereen vind het fijn om iets te doen wat zinvol is. De activiteiten in het leven die je zou blijven doen, zelfs als je daar niet voor betaald zou worden, zijn zingevend voor jouw leven. Zit jij nog op de juiste weg?

Ter inspiratie:

The puzzle of motivation by Daniel Pink / TED-talk