Aanbod 2022

Meesterschap op Zelfregie | Succesvol Vormgeven aan Verandering

Handvatten om bewust, nieuwe stappen te zetten.

  • Grip op vastgelopen situaties door het vernieuwen van je zelfsturend vermogen
  • Tegenwind als groeimoment voor het vergroten van je zelflerend vermogen
  • Rust en ruimte als leidraad voor koersverandering richting geluk op je pad
  • Veranderende behoeften vragen om nieuwe ambities.
  • Leer jezelf beter kennen. Weten – Voelen – Doen. Herken de leer- & ervaringsprocessen van je brein om succesvol veranderingsprocessen in gang te zetten met een blijvend karakter.
  • Kies een activiteit die op dit moment het beste past.