Loslaten en meebewegen

Een docent vervult vaak meerdere rollen. Dit varieert ook nog eens per onderwijssoort.

Motivatie

Gemotiveerde leerlingen en studenten staat vaak bovenaan het verlanglijstje van een docent. Uit onderzoek blijkt dat het ervaren van een vorm van autonomie (zelf richting kunnen geven) de leerlingen en studenten een grotere betrokkenheid geeft bij hun leerproces. Het maakt het mogelijk dat zij zelf meer inbreng hebben om datgene te leren wat voor hen uitdagend (ruimte om te groeien), maar níet overweldigend is. Als je dit dan ook nog weet te combineren met vraagstukken voor leerlingen en studenten die zinvol zijn en ertoe dóen binnen hun leerproces, dan krijg je als docent steeds vaker te maken met enthousiasme en nieuwsgierigheid van je leerlingen en studenten.

Loslaten en meebewegen

Deze aanpak, waarbij zelfsturing, meesterschap en zingeving meer centraal komen te staan in het leerproces vraagt ook dat de traditionele rol van de docent steeds meer aan het veranderen is. Het vraagt loslaten van een volledige sturing, naar facilitering en ondersteuning. Je beweegt steeds vaker tussen de diverse rollen van sturing naar begeleiding in het leerproces van je leerling of student.

Werkdruk = Stress

Covid-19 heeft een grote impact gehad op de manier waarop het onderwijs vorm heeft gekregen. Gedwongen door de omstandigheden, hebben docenten steeds vaker een faciliterende en begeleidende rol gekregen. Dat betekent dat er voor veel docenten nieuwe uitdagingen voor de deur stonden. Deze zullen, mede door de hoge werkdruk en het snelle tempo waarin een en ander gerealiseerd moest worden, de nodige energie hebben gekost. De omstandigheden waaronder deze nieuwe uitdagingen werden uitgevoerd hebben dit extra stressvol gemaakt. Inmiddels lijkt het ‘gewone’ leven weer wat teruggekeerd, maar nieuwe uitdagingen zullen ook in de toekomst weer de nodige aanpassingen vragen.

Hoe ga je om met de nieuwe uitdaging en hoe behoud je een goede gezondheid en voorkom je teveel ongezonde stress?

Speciaal voor de onderwijsprofessial is er een tweedaagse workshop: ‘Nieuwe Uitdaging, Gezonde Stress’. Meer informatie vind je op de pagina Natuurlijk op Pad.

Wat heb jij nodig om energiek en duurzaam aan de slag te blijven?