Veerkrachtig Persoonlijk Leiderschap

Rust, Ruimte en Richting

Leerprocessen voor persoonlijke groei en ontwikkeling

Als trainer/wandelcoach bij Walking Sense werk ik vanuit een brede kennis en jarenlange ervaring als onderwijsprofessional  in het beroepsonderwijs. Ik heb mij gespecialiseerd in leerprocessen voor persoonlijke groei en ontwikkeling gebaseerd op de kracht van zelfsturing (richtinggevend); het benutten en ontwikkelen van je mogelijkheden om van daaruit te kunnen verbinden (bekwaamheid de ruimte geven) en datgene te doen wat voor jou van waarde is en te delen (rust door zingeving).

Groene energie.

Vanuit dit gedachtegoed organiseert Walking Sense o.a. trainingen op het gebied van Veerkrachtig Persoonlijke Leiderschap en Stressmanagement. Uniek is de combinatie van psycho-educatie en natuur. Dit maakt dat deze trainingstrajecten niet uitputten, maar juist opladen. Leren hoe je in de gezonde stresscirkel blijft en dit ook aan den lijve ervaren. Hoe fijn is dat?

Duurzame inzetbaarheid en gezond stressmanagement

Gaandeweg heb ik ontdekt dat motivatie niet op zichzelf staat als drijfveer voor succesvolle leerprocessen en gezondheid. Ook bij een aanhoudende onbalans in inspanning van gewilde uitdagingen, worden er grenzen overschreden en ontstaat er ongezonde stress. Kennis en vaardigheid over het voeren van gezond stressmanagement zou meer aandacht mogen krijgen als middel voor duurzame inzetbaarheid. Daarom heb ik mij aanvullend bijgeschoold in stresspreventie en interventie.

Een ‘feel-good’-training

Walking Sense richt zich ook op organisaties. De educatieve ‘feel-good’ trainingen en studiedagen geven inzicht in de werking van ons leervermogen en de gevolgen van (on)gezonde stress. Welke ruimte heeft de professional nodig om de uitdagingen waar hij/zij voor staat gemotiveerd en gezond uit te voeren? Doel is het voorkomen van uitval als gevolg van aanhoudende ongezonde stressklachten en het vergroten van het (creatieve) leervermogen. Bijvoorbeeld de training: Nieuwe Uitdaging, Gezonde Stress.

—————————————————————————————————————————-

Individueel

Waar ligt jouw focus?

Duurzame inzetbaarheid en het leven genieten, wie wil dat niet? Toch blijkt dit niet altijd eenvoudig te realiseren. Wat zou je graag anders willen? Hoe ga je om met (grote) veranderingen? Dit zijn vragen die juist in tijden van onzekerheid relevant zijn. Bijvoorbeeld omdat je als gevolg van Covid-19, niet meer kunt doen wat je voorheen deed. Ontdek wat je kunt doen en beter kunt laten.

Individueel

Volg je eigen pad

Tijdens een individueel wandelcoachtraject ‘Volg je Eigen Pad’ staat het stilstaan bij Rust, Ruimte en Richting centraal. Samen met een coach ontdek je hoe je vanuit een niet-oordelende nieuwsgierigheid nieuwe kanten van je persoonlijke vraagstuk ontdekt en opnieuw richting geeft aan de volgende stap.

Deze training is in het bijzonder geschikt voor de (onderwijs)professional. Vanuit mijn ervaring in het vak weet ik goed wat jij nodig hebt in jouw situatie.